01

DJCHEM

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. jest liderem technologicznym w produkcji antyutleniaczy i antyozonantów aminowych.  Firma koncentruje się na opracowywaniu własnych technologii i rozwiązań opierając się na wiedzy i doświadczeniu własnej kadry technicznej. Wiedza ta jest pogłębiana poprzez nieustanne badanie rynku pod kątem nowych urządzeń i rozwiązań technicznych.

02

Historia firmy

Firma DJCHEM CHEMICALS POLAND powstała w 1985 roku. Początkowa działalność firmy to produkcja wyrobów z polistyrenu i handel chemikaliami. DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A W późniejszych latach w DJCHEM CHEMICALS POLAND rozpoczęto wytwarzanie polistyrenu suspensyjnego na bazie styrenu pozyskiwanego z ówczesnych Zakładów Chemicznych Oświęcim. W 1991 firma rozpoczęła produkcję dwuetylohydroksyloaminy DEHA. W 1994 roku firma poszerzyła swoją ofertę o DOX-1 (Mieszaninę N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin) oraz DOX-2 (Mieszaninę N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin). Dalszy rozwój wymagał od DJCHEM CHEMICALS POLAND bardziej wydajnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W 1997 roku DJCHEM CHEMICALS POLAND we współpracy z Pierwszym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym (polskim partnerem inwestycyjnym) przekształcił się w spółkę akcyjną. Kolejnym etapem rozwoju było rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego w miejscowości Wołomin, oddalonym 20 km od Warszawy. W 1999 roku nowy zakład produkcyjny rozpoczął masową produkcję która trwa do dziś.

03

Technologia

Selektywnie utleniające katalizatory opracowane w DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. zapewniają unikatową czystość reakcji oraz najwyższą jakość produktów. Zastosowanie innowacyjnych katalizatorów, podczas syntezy DEHA, umożliwiło stworzenie produktu o najwyższej światowej jakości i czystości, przewyższającego wyroby konkurencyjnych firm. Firma koncentruje się na dostarczaniu własnych procesów i produktów opartych o technologie katalityczne oraz właściwości materiałów.

Nowoczesna instalacja produkcyjna w Wołominie jest w pełni zautomatyzowana w oparciu o system kontroli i sterowania firmy Emmerson. Zakład jest w pełni niezależny i posiada własne systemy uzdatniania wody, zasilania, dostęp do dwóch źródeł wody oraz układ oczyszczania i utylizacji niebezpiecznych ścieków.

Doświadczony personel Działu Badawczo-Rozwojowego, ściśle współpracujący z wydziałem produkcyjnym zapewnia dodatkowe wysoce efektywne wsparcie przy wdrażaniu, modernizacji i optymalizacji procesów jak i produktów zarówno dla własnych potrzeb jak i Klientów.

04

Jakość

Celem strategicznym DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. jest osiągnięcie maksymalnego zadowolenia Klientów z poziomu jakości naszych wyrobów i obsługi, a w konsekwencji uzyskanie i utrzymywanie pozycji lidera w branży.

Cel ten realizujemy poprzez analizę preferencji i rzeczywistych potrzeb naszych Klientów, kompleksową ich realizację.

 

Profesjonalizm i zaangażowanie pracowników, świadomych odpowiedzialności za jakość wykonywanej przez nich pracy, wspieramy wyborem właściwych surowców i optymalnych rozwiązań technologicznych, oraz współpracą z wiarygodnymi Dostawcami.

W celu zapewnienia Klientom oczekiwanego poziomu jakości, nasze wyroby spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów, a działalność i ciągłe doskonalenie Firmy odbywa się równolegle z doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością wg wytycznych międzynarodowego modelu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015.

05

Certyfikaty

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o, DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie działalności związanej z produkcją, analizami i sprzedażą komponentów chemicznych.

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 9001