Skip to main content

DOX-1

By 11 stycznia, 20219 maja, 2021produkty

R = H lub CH3

DOX-1

 (Mieszanina N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin (DAPD))

Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych i sztucznych, w oponach oraz w wyrobach kauczukowych (taśmy przenośne, węże, podkładki, pióra wycieraczek, uszczelki).

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin
Wzór chemiczny: RC6H4NHC6H4NHC6H4R, R = H lub CH3
Numer CAS: 68953-84-4
Numer WE: 273-227-8

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Szaro-brązowe granulki
Masa cząsteczkowa: ~274 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura topnienia: 87 ÷ 105o C
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 1,00 ÷ 1,20 g / cm3

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Temperatura topnieniao C88105ASTM D 1519
2Ubytek masy w 60o C% wag.-0,5DJCHEM-213/00
3Zawartość żelazappm-750DJCHEM-214/04
4Składniki aktywne% wag.85,0-DJCHEM-210/04 (GC)
5Difenylo-p-fenylenodiamina% wag.19,030,0DJCHEM-210/04 (GC)
6Ditolylo-p-fenylenodiamina% wag.15,026,0DJCHEM-210/04 (GC)
7Fenylotolylo-p-fenylenodiami% wag.40,046,0DJCHEM-210/04 (GC)

ZASTOSOWANIE

 

 • DOX-1 jest używany w oponach oraz w wyrobach wykonanych z kauczuku np. w taśmach przenośnych, o-ringi, wężach, podkładkach, uszczelkach, piórach wycieraczek, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
 • DOX-1 jest trwałym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu przy wielokrotnym zgniataniu dla wielu naturalnych i syntetycznych elastomerów. Jest to szczególnie silny antyozonant dla polichloroprenu.
 • DOX-1 , w porównaniu do innych p-fenylenodwuamin ma najniższy wpływ na przedwczesną wulkanizację i stopień wulkanizacji składników bazujących na naturalnym kauczuku , SBR, polibutadienu, polichloroprenu.
 • DOX-1 jest najmniej barwiącą p-fenylenodwuaminą dostępną na rynku.

Oznaczenia

Bezpieczeństwo i posługiwanie się:

 • Według przepisów EWG, praktycznie nie szkodliwy w przypadku połknięcia
 • Ostra ustna toksyczność LD 50 (szczur) 4 g/kg.
 • Nie podrażnienia skóry ani oczu w normalnych warunkach produkcyjnych.
 • Nie zanotowano przypadków podrażniania skóry ludzkiej.
 • DOX-1 może być także używany do artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z normami FDA 175.105 (spoiwa) i 177.2600 (produkty gumowe).
 • Przepisy transportowe: UN 3077, 9, III.

Pakowanie:

 • Worki 25 kg lub Big-bagi 1000 kg.
 • Okres przechowywania minimum 2 lata jeżeli były przechowywane w oryginalnych opakowaniach.

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu