Skip to main content

DOX-S

By 12 stycznia, 20219 maja, 2021produkty

DOX-S

DOX-S

(Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem)

Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych i sztucznych, w oponach oraz w wyrobach kauczukowych.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem
Wzór chemiczny: N-(1,3-dimetylobutylo)-N’-fenylo-p-fenylenodiamina wraz z produktami styrenowania: N-(x-[α-metylobenzylo]fenylo)-N’-(1,3-dimetylobutylo)-pfenylenodiamina (x=2 lub 3 lub 4)
Numer CAS dla 6PPD: 793-24-8
Numer CAS dla produktów styrenowania: brak

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20oC: brązowa, lepka ciecz
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 0,9 ÷ 1,1 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Gęstość w 20o Cg / cm30,91,1ISO 758:1976
2Lepkość w 50o CmPa•s-250DJCHEM-212/00
3Zawartość 6PPD% wag.58,062,0DJCHEM-210/04(GC)
4Zawartość produktów strenowania 6PPD% wag.38,042,0DJCHEM-210/04 (GC)
5Części nierozpuszczalne w acetonie% wag.-0,5DJCHEM-211/01

ZASTOSOWANIE

  • DOX-S jest używany w oponach oraz w wyrobach wykonanych z kauczuku np. w taśmach przenośnych, o-ringi, wężach, podkładkach, uszczelkach, piórach wycieraczek, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
  • DOX-S jest trwałym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu przy wielokrotnym zgniataniu dla wielu naturalnych i syntetycznych elastomerów.
  • DOX-S , w porównaniu do innych p-fenylenodwuamin, z uwagi na zawartość dodatkowych podstawników alkiloaromatycznych w strukturze 6PPD jest mniej podatny na migrację oraz wymywanie z produktów, w których skład wchodzi.

Oznaczenia

Dodatkowe informacje:

  • Przepisy transportowe: UN 3082, 9, III.

Pakowanie:

  • Beczki metalowe 200 L lub autocysterna.
  • Okres przechowywania minimum 2 lata dla produktu przechowywanego w oryginalnych opakowaniach.

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu