Skip to main content

THT

By 15 stycznia, 20219 maja, 2021produkty

C4H8 S

THT

Tetrahydrotiofen

Nawaniacz do gazu, ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Tetrahydrotiofen, (Czterowodorotiofen, Scentinel T)
Wzór chemiczny: C4H8 S
Numer CAS: 110-01-0
Numer WE: 203-728-9

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu
Masa cząsteczkowa: 88,17 g / mol
Prężność par w 20oC: 20 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Temperatura wrzenia: 119 ÷ 123o C
Temperatura zapłonu: 15o C
Temperatura topnienia: -96o C
Gęstość w 20o C: 0,999 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Zawartość THT% wag99,0-DJCHEM-240/03 (GC)
2Wyglądo C-Przezroczysty bez wtąceńWizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu