Skip to main content

TEA TRIETYLOAMINA

By 15 stycznia, 20219 maja, 2021produkty

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Trietyloamina
Wzór chemiczny: (C2H5)3N
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE: 204-469-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna o zapachu amoniaku
Masa cząsteczkowa: 101,19 g / mol
Prężność par w 20o C: 69 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nieograniczona poniżej 18o C
Temperatura wrzenia: 89,5o C
Temperatura zapłonu: -11o C
Temperatura topnienia: -115o C
Gęstość w 20o C: 0,73 g / cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,2

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Stężenie TEA w części organicznej% wag.99,3-DJCHEM-001/04 (GC)
3KolorAPHA-20DJCHEM-204/04; ISO 6271:1997

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu