USŁUGI

Posiadamy kompetencje w zakresie realizacji następujących usług:

01

Laboratorium

Laboratorium analiz chemicznych/pomiarów własności fizyko-chemicznych:

 • wykonywania analiz chemicznych
 • analizy jakości wody, ścieków, powietrza i gazów
 • analizy chromatograficzne i spektrofotometryczne, spektografii masowej
 • wykonania chromatograficznych analiz kontrolnych stężenia THT w gazie ziemnym
 • wykonywania pomiarów własności fizyko-chemicznych

Laboratorium
badawcze:

 • prace badawczo – rozwojowe
 • opracowywanie opinii i ekspertyz zakresu działań laboratorium
 • prowadzenie badań nad nowymi substancjami i produktami dla przemysłu chemicznego

02

Pozostałe usługi

Ratownictwo chemiczne

 • doradztwo i pomoc
  w usuwaniu zagrożeń oraz skutków skażeń środowiska
 • szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego
 • organizacja służb ratownictwa chemicznego.

Doradztwo chemiczne

 • chemia organiczna i nieorganiczna
 • techniki pomiarowye i analizy
 • procesy i technologia chemiczna

Projektowanie

 • projektowanie procesów chemicznych
 • projektowanie technologii procesów chemicznych
  w skali mikro i makro
 • projektowanie, budowa
  i uruchamianie instalacji technologii chemicznych

Budowa instalacji
i urządzeń

 • projektowanie, budowa i uruchamianie specjalistycznych przemysłowych instalacji chemicznego oczyszczania ścieków
 • projektowanie, budowa i uruchamianie specjalistycznych instalacji oczyszczania powietrza i gazów

Napisz do nas

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.

05-200 Wołomin, Polska
ul. Łukasiewicza 11a

KRS:0000042628 Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 125-06-28-332

Nasze biuro w Polsce pracuje w godzinach:

od 8:00 do 16:00

Tel : +48(22)787-63-46
Fax : +48(22)787-63-44