Skip to main content

INFORMACJE

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DJCHEM Chemicals Poland S.A. z siedzibą w Wołominie

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest spółka DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. z siedzibą w Wołominie, adres: ul. Łukasiewicza 11A, 05-200 Wołomin (dalej „Spółka”)

 1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania oraz w celu prawidłowego wykonania umów zawartych ze swoimi kontrahentami. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „Rozporządzenie”).

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe także w celu badania satysfakcji kontrahentów Spółki z jakości produktów wytwarzanych przez Spółkę lub z jakości świadczonych przez Spółkę usług. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu badania satysfakcji kontrahentów Spółki jest indywidulanie wyrażona przez Państwa zgoda.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka.

Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, przetwarzającym Państwa dane osobowe w imieniu i z upoważnienia Spółki, na przykład poprzez przechowywanie kopii bezpieczeństwa plików komputerowych zawierających Państwa dane osobowe na serwerach będących własnością podmiotów innych niż Spółka. Spółka powierzając osobie trzeciej przetwarzanie Państwa danych w jej imieniu podejmuje wszelkie działania, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, by dane były należycie zabezpieczone, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych.

Przekazanie Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu w celu przetwarzania tych danych w imieniu własnym przez ten podmiot nie jest dopuszczalne bez uzyskania Państwa wcześniejszej, wyraźnej zgody.   

Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe organom władzy publicznej i innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. PROFILOWANIE

 Spółka nie dokonuje na podstawie Państwa danych osobowych profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych   czynników osobowych dotyczących Państwa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przechowywała Państwa dane osobowe przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na pytania oraz przez czas konieczny do prawidłowego wykonywania umów, w tym w szczególności w związku z przedstawianiem lub analizą ofert, ich negocjacjami, obsługą i realizacją zamówień oraz usługami świadczonymi po realizacji zamówienia.

Państwa dane osobowe, przetwarzane przez Spółkę w celu badania satysfakcji kontrahentów Spółki z jakości towarów Spółki lub świadczonych przez nią usług, Spółka przetwarza nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, chyba że Spółka będzie miała obowiązek dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa.

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo cofnięcia zgody, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  5. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, o ile Spółka nie będzie zobligowania przepisami prawa do ich przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby to Spółka przeniosła Państwa dane do innego administratora. Spółka ma obowiązek przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora tylko, jeśli takie przeniesienie będzie technicznie możliwe.

 

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz prawidłowego wykonania umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu badania satysfakcji kontrahentów Spółki z jakości towarów Spółki lub świadczonych przez nią usług jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 1. INFORMACJA O PLIKACH COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ djchem.pl

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie, zwane również ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer i zapisywane na Państwa urządzeniu, z użyciem którego odwiedzacie stronę Spółki (np. komputer, tablet, smartfon).

Jakich plików cookie używa strona internetowa www.djchem.pl

Korzystamy z usług Google Analytics dostarczanych przez spółkę Google LLC z siedzibą w Mountain View, California, USA (dalej: „Google”).  Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „__ga”.

Jakie dane są przetwarzane z użyciem plików cookie?

Usługa Google Analytics może zidentyfikować adres IP Państwa komputera, indywidualny identyfikator przypisany do pliku cookie zapisanego w Państwa przeglądarce, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia, z którego Państwo korzystacie oraz nazwę i wersję systemu operacyjnego. W oparciu o adres IP możliwe jest ustalenie geograficznego położenia miejsca, z którego łączycie się Państwo z Internetem.

Kto przetwarza dane osobowe uzyskane z użyciem plików cookie?

Nie mamy dostępu do żadnych danych zawartych w plikach typu cookie zapisanych na Państwa komputerach. Dane te, w formie uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych użytkowników są przekazywane bezpośrednio do Google w momencie odwiedzenia naszej strony i są przez ten podmiot przetwarzane.

Jak długo są przetwarzane dane uzyskane z użyciem plików cookie?

Google przetwarza dane uzyskane z użyciem plików cookie zapisanych podczas odwiedzania strony www.djchem.pl przez czas 26 miesięcy.

Czy dane uzyskane z użyciem plików cookie są używane do profilowania?

Dane uzyskane z użyciem plików cookie w ramach usługi Google Analytics nie są używane do profilowania, czyli do automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa.

Czy mogę się nie zgodzić na korzystanie z plików cookie?

Zgoda na stosowanie plików cookie na stronie www.djchem.pl jest dobrowolna. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie w ramach usługi Google Analytics prosimy o takie skonfigurowanie Państwa przeglądarki, by akceptowała pliki cookie. Jeśli zaś nie wyrażacie na to zgody, prosimy o wprowadzenie stosownych ustawień w Państwa przeglądarce lub o zainstalowanie plug-inu („wtyczki”) do przeglądarki, blokującej pliki cookie w ramach usługi Google Analytics.

Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.