PRODUKTY

Filter

THT

C4H8 S Tetrahydrotiofen Nawaniacz do gazu, ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu. Opis chemiczny: Nazwa chemiczna: Tetrahydrotiofen,…

TEA TRIETYLOAMINA

(C2H5)3N TRIETYLOAMINA Opis chemiczny: Nazwa chemiczna: Trietyloamina Wzór chemiczny: (C2H5)3N Numer CAS: 121-44-8 Numer WE: 204-469-4 Typowe właściwości: Wygląd…

SEHA-34

 (C2H4SO3Na)2-N-OH  Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego) Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego),(C2H4SO3Na)2-N-OH. Wysoko-efektywny antyutleniacz, wykorzystywany jako…

DEHA-AN

(C2H5)2NOH (N,N-Dietylohydroksyloamina) Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w…

DEHA-85

(C2H5)2NOH (N,N-Dietylohydroksyloamina) - (zawartość wody - max. 15 %) Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery…

DOX-S

(Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem) Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych…

DOX-1

R = H lub CH3  (Mieszanina N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin (DAPD)) Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych…