Skip to main content

R = H lub CH3

DOX-2

(Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin)

ANTYOZONANT DOX – 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów.
Pobierz specyfikację techniczną dla DOX-2

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin
Wzór chemiczny: R2C6H3NHC6H4NHC6H3R2, R = H lub CH3
Numer CAS: 68953-83-3
Numer WE: 273-226-2

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Czarno-brązowy, półstały
Masa cząsteczkowa: ~300 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura topnienia: 50 ÷ 70o C
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 1,00 ÷ 1,20 g / cm3

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Gęstość w 25o C g / cm3 1,000 1,200 DJCHEM-401/00 ISO 758:1976
2 Lepkość w 50o C mPa•s - 3000 DJCHEM-212/00
3 Lepkość w 70o C mPa•s - 250 DJCHEM-212/00
4 Składniki aktywne % wag. 85,0 - DJCHEM-210/04 (GC)

ZASTOSOWANIE

  • ANTYOZONANT DOX – 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów.
  • ANTYOZONANT DOX – 2 jest szeroko używany jako stabilizator dla emulsji barwiącej SBR. Nawet najniższe pH występujące podczas koagulacji kałczuku nie uszkadza go, dostarcza on także doskonałej ochrony podczas suszenia, przechowywania oraz wytwarzania SBR.

Oznaczenia

Bezpieczeństwo i posługiwanie się:

  • Zgodnie z zarządzeniami EEC, praktycznie nie szkodliwy podczas połknięcia.
  • Ostra ustna toksyczność: LD 50 (szczur) 4 g/kg
  • Praktycznie nieszkodliwe podczas wchłonięcia przez skórę,
  • ANTYOZONANT DOX – 2 może być użyty do produktów przeznaczonych do kontaktu z pożywieniem zgodnie z przepisami FDA 175.105 (Lepkość) i 177.2600 ( Wyroby kauczukowe przeznaczone do ponownego użycia).
  • Przepisy transportowe: DOX-2 jest klasyfikowany jako bezpieczny.

Pakowanie:

  • Beczki metalowe, 200 kg netto lub isokontener – cysterna
  • Okres przechowywania: 6 miesięcy, jeśli przechowywało się nie otwarte oryginalne pojemniki w normalnych warunkach.
  • Jeśli materiał przechowywany jest luzem przez dłuższy czas, zaleca się, aby temperatura cystern utrzymywała się na poziomie ok. 60 oC, jako że ANTYOZONANT DOX-2 może ulec rozkładowi jeśli jest poddawany wysokim temperaturom przez dłuższy okres czasu.

DO POBRANIA

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.