Skip to main content
Kategoria

produkty

THT

C4H8 S

THT

Tetrahydrotiofen

Nawaniacz do gazu, ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Tetrahydrotiofen, (Czterowodorotiofen, Scentinel T)
Wzór chemiczny: C4H8 S
Numer CAS: 110-01-0
Numer WE: 203-728-9

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu
Masa cząsteczkowa: 88,17 g / mol
Prężność par w 20oC: 20 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Temperatura wrzenia: 119 ÷ 123o C
Temperatura zapłonu: 15o C
Temperatura topnienia: -96o C
Gęstość w 20o C: 0,999 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Zawartość THT% wag99,0-DJCHEM-240/03 (GC)
2Wyglądo C-Przezroczysty bez wtąceńWizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

TEA TRIETYLOAMINA

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Trietyloamina
Wzór chemiczny: (C2H5)3N
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE: 204-469-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna o zapachu amoniaku
Masa cząsteczkowa: 101,19 g / mol
Prężność par w 20o C: 69 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nieograniczona poniżej 18o C
Temperatura wrzenia: 89,5o C
Temperatura zapłonu: -11o C
Temperatura topnienia: -115o C
Gęstość w 20o C: 0,73 g / cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,2

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Stężenie TEA w części organicznej% wag.99,3-DJCHEM-001/04 (GC)
3KolorAPHA-20DJCHEM-204/04; ISO 6271:1997

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

SEHA-34

 (C2H4SO3Na)2-N-OH

SEHA 34

 Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)

Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego),(C2H4SO3Na)2-N-OH.
Wysoko-efektywny antyutleniacz, wykorzystywany jako wywoływacz w fotografii kolorowej, w szczególności w fotografii satelitarnej

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)
Wzór chemiczny: (C2H4SO3Na)2-N-OH
Numer CAS: 133986-51-3
Numer WE: 

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz lekko-żółta do żółto-brązowej
Masa cząsteczkowa: 293,2 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 50 %
Temperatura krzepnięcia: -15o C
Gęstość w 20o C: 1,32 ± 0,05 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Zawartość SEHA% wag.32,036,0DJCHEM-230/02
2pH w 20o C-8,011,0Pehametr
3Gęstość w 20o Cg / cm31,271,37PN-92/C-04504; ISO 758:1976
4Wygląd-Przezroczysty bez wtąceńWizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DEHA-AN

(C2H5)2NOH

DEHA ANHYDROUS

(N,N-Dietylohydroksyloamina)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina Anhydrous
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 6,7 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 134o C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 50o C
Temperatura krzepnięcia: -9o C
Gęstość w 20o C: 0,870 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Zawartość DEHA% wag.99,0-DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2Zawartość DEA% wag.-0,1DJCHEM-203/04 (GC)
3Zawartość wody% wag.-1,0DJCHEM-201/00 (Titracja)
4Gęstość w 20o Cg / cm30,8650,875PN-92/C-04504 ISO 758:1976
5Separacja faz < 20o C%-0Wizualna
6KolorAPHA-30DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
7Wygląd-Przezroczysty bez wtrąceńWizualna

ZASTOSOWANIE

 • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
 • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
 • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
 • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
 • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DEHA-85

(C2H5)2NOH

DEHA 85

(N,N-Dietylohydroksyloamina) – (zawartość wody – max. 15 %)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina 85
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 43 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 95o C
Temperatura zapłonu: 46o C
Temperatura krzepnięcia: -16o C
Gęstość w 20o C: 0,900 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Zawartość DEHA% wag.85,0-DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2Zawartość DEA% wag.-0,2DJCHEM-203/04 (GC)
3Gęstość w 20o Cg / cm30,8950,905PN-92/C-04504 ISO 758:1976
4Separacja faz < 20o C%-0,5Wizualna
5KolorAPHA-30DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
6Wygląd-Przezroczysty bez wtąceńWizualna

ZASTOSOWANIE

 • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
 • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
 • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
 • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
 • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DOX-S

DOX-S

DOX-S

(Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem)

Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych i sztucznych, w oponach oraz w wyrobach kauczukowych.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem
Wzór chemiczny: N-(1,3-dimetylobutylo)-N’-fenylo-p-fenylenodiamina wraz z produktami styrenowania: N-(x-[α-metylobenzylo]fenylo)-N’-(1,3-dimetylobutylo)-pfenylenodiamina (x=2 lub 3 lub 4)
Numer CAS dla 6PPD: 793-24-8
Numer CAS dla produktów styrenowania: brak

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20oC: brązowa, lepka ciecz
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 0,9 ÷ 1,1 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Gęstość w 20o Cg / cm30,91,1ISO 758:1976
2Lepkość w 50o CmPa•s-250DJCHEM-212/00
3Zawartość 6PPD% wag.58,062,0DJCHEM-210/04(GC)
4Zawartość produktów strenowania 6PPD% wag.38,042,0DJCHEM-210/04 (GC)
5Części nierozpuszczalne w acetonie% wag.-0,5DJCHEM-211/01

ZASTOSOWANIE

 • DOX-S jest używany w oponach oraz w wyrobach wykonanych z kauczuku np. w taśmach przenośnych, o-ringi, wężach, podkładkach, uszczelkach, piórach wycieraczek, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
 • DOX-S jest trwałym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu przy wielokrotnym zgniataniu dla wielu naturalnych i syntetycznych elastomerów.
 • DOX-S , w porównaniu do innych p-fenylenodwuamin, z uwagi na zawartość dodatkowych podstawników alkiloaromatycznych w strukturze 6PPD jest mniej podatny na migrację oraz wymywanie z produktów, w których skład wchodzi.

Oznaczenia

Dodatkowe informacje:

 • Przepisy transportowe: UN 3082, 9, III.

Pakowanie:

 • Beczki metalowe 200 L lub autocysterna.
 • Okres przechowywania minimum 2 lata dla produktu przechowywanego w oryginalnych opakowaniach.

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DOX-1

R = H lub CH3

DOX-1

 (Mieszanina N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin (DAPD))

Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych i sztucznych, w oponach oraz w wyrobach kauczukowych (taśmy przenośne, węże, podkładki, pióra wycieraczek, uszczelki).

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin
Wzór chemiczny: RC6H4NHC6H4NHC6H4R, R = H lub CH3
Numer CAS: 68953-84-4
Numer WE: 273-227-8

Typowe właściwości:

Wygląd i forma w 20o C: Szaro-brązowe granulki
Masa cząsteczkowa: ~274 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura topnienia: 87 ÷ 105o C
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 1,00 ÷ 1,20 g / cm3

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Temperatura topnieniao C88105ASTM D 1519
2Ubytek masy w 60o C% wag.-0,5DJCHEM-213/00
3Zawartość żelazappm-750DJCHEM-214/04
4Składniki aktywne% wag.85,0-DJCHEM-210/04 (GC)
5Difenylo-p-fenylenodiamina% wag.19,030,0DJCHEM-210/04 (GC)
6Ditolylo-p-fenylenodiamina% wag.15,026,0DJCHEM-210/04 (GC)
7Fenylotolylo-p-fenylenodiami% wag.40,046,0DJCHEM-210/04 (GC)

ZASTOSOWANIE

 

 • DOX-1 jest używany w oponach oraz w wyrobach wykonanych z kauczuku np. w taśmach przenośnych, o-ringi, wężach, podkładkach, uszczelkach, piórach wycieraczek, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
 • DOX-1 jest trwałym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu przy wielokrotnym zgniataniu dla wielu naturalnych i syntetycznych elastomerów. Jest to szczególnie silny antyozonant dla polichloroprenu.
 • DOX-1 , w porównaniu do innych p-fenylenodwuamin ma najniższy wpływ na przedwczesną wulkanizację i stopień wulkanizacji składników bazujących na naturalnym kauczuku , SBR, polibutadienu, polichloroprenu.
 • DOX-1 jest najmniej barwiącą p-fenylenodwuaminą dostępną na rynku.

Oznaczenia

Bezpieczeństwo i posługiwanie się:

 • Według przepisów EWG, praktycznie nie szkodliwy w przypadku połknięcia
 • Ostra ustna toksyczność LD 50 (szczur) 4 g/kg.
 • Nie podrażnienia skóry ani oczu w normalnych warunkach produkcyjnych.
 • Nie zanotowano przypadków podrażniania skóry ludzkiej.
 • DOX-1 może być także używany do artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z normami FDA 175.105 (spoiwa) i 177.2600 (produkty gumowe).
 • Przepisy transportowe: UN 3077, 9, III.

Pakowanie:

 • Worki 25 kg lub Big-bagi 1000 kg.
 • Okres przechowywania minimum 2 lata jeżeli były przechowywane w oryginalnych opakowaniach.

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu