Skip to main content

01

Zapobieganie awariom

Z uwagi na ilości i rodzaje znajdujących się na terenie Zakładu niebezpiecznych substancji chemicznych DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. zakwalifikowany jest do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w myśl ustawy – Prawo ochrony środowiska i Dyrektywy Seveso II). Wypełniając założenia przepisów Zakład opracował i aktualizuje na bieżąco następujące dokumenty:

Zgłoszenie Zakładu

Program Zapobiegania Awariom.

W powyższych dokumentach nakreślona jest polityka DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A., która pozwala na ograniczenie do minimum zagrożeń mogących być przyczyną wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Procedury zawarte w tej dokumentacji zostały wdrożone i funkcjonują w praktycznej działalności.

System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym określa dwa główne cele, są to: zmniejszenie ryzyka poważnej awarii przemysłowej oraz minimalizacja skutków w razie jej zaistnienia.

W programie ujęte są następujące zagadnienia:

Zdefiniowanie na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej.
Określenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników.
Instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna.
Wskazanie mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
Dokonywanie analizy przewidywanych sytuacji awaryjnych, służącą właściwemu opracowaniu planów operacyjno-ratowniczych.
Weryfikowanie programu zapobiegania awariom oraz systemu bezpieczeństwa, prowadzoną z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności.
Analizowanie planów operacyjno-ratowniczych.

02

SEVESO II

Jednym z istotnych zagrożeń, szczególnie w państwach uprzemysłowionych, są zagrożenia poważnymi awariami, które często mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynowych lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar znajdujących się w tych obiektach dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych.

Skutki awarii przemysłowych i transportowych w odniesieniu do ludzi i środowiska, a także wielkość strat materialnych spowodowały, że liczne organizacje międzynarodowe oraz wiele państw, kierując się wymogami przyjętych programów ekologicznych oraz realizując zadania wynikające z polityki w zakresie ochrony środowiska, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa pracy, podjęły działania mające na celu zapobieganie tym zjawiskom a także ograniczanie ich skutków.

Szczególną inspiracją do powstania międzynarodowych regulacji dotyczących przeciwdziałania awariom oraz do zmian i ulepszenia już istniejących przepisów i systemów zarządzania w tej dziedzinie były katastrofy we Flixborough, w Seveso, San Juanico koło Meksyku, Bhopalu, Schweizerhalle k. Bazylei, Baia Mare, Enschede, oraz w Tuluzie.

Wymagania bezpieczeństwa, dotyczące zapobiegania poważnym chemicznym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków zostały w UE wprowadzone dyrektywą Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej znaną także jako Dyrektywa Seveso [1].

Wymagania bezpieczeństwa, dotyczące zapobiegania poważnym chemicznym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków zostały w UE wprowadzone dyrektywą Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej znaną także jako Dyrektywa Seveso [1].

Wymagania bezpieczeństwa, dotyczące zapobiegania poważnym chemicznym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków zostały w UE wprowadzone dyrektywą Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej znaną także jako Dyrektywa Seveso [1].

W trakcie sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dniu 14 pażdziernika 2011 roku na terenie DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. zorganizowane zostało spotkanie Komitetu Kompetentnych Władz ds. wdrażania dyrektywy Seveso II (Dyrektywa Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. Warto podkreślić, iż wizyta miała charakter rządowy.

CCAKomitet Kompetentnych Władz (CCA – Committee of Competent Authorities) to gremium, w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej. Podczas jego posiedzeń poruszane są sprawy związane z realizacją obowiązków wynikających z zapisów dyrektywy Seveso II oraz ich poprawnej interpretacji.

CCAKadra zarządzająca DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. zapoznała gości ze strukturą i profilem działalności zakładu, zwracając szczególną uwagę na systemy i procedury zabezpieczające przed powstaniem awarii. Podobne wizyty odbywają się w innych członkowskich krajach, w zakładach produkcyjnych, w których odbywa się produkcja z użyciem substancji niebezpiecznych. Podsumowując wizytę Komitet Kompetentnych Władz podkreślił wysoki poziom technologii produkcji oraz kwestie bezpieczeństwa, które wyraźnie są traktowane jako priorytetowe na każdym etapie produkcji. Niejednokrotnie podkreślano, iż zarówno technologia jak i polityka bezpieczeństwa w DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. może stanowić wzór do naśladowania przez innych producentów niebezpiecznych substancji chemicznych.

03

Ratownictwo chemiczne

Ratownictwo Chemiczne jest to organizacja powołana do prowadzenia działalności organizacyjno - technicznej, zmierzającej do zapobiegania awariom chemicznym. W przypadku powstania awarii ratownicy , w sposób zorganizowany i wyuczony przynoszą pomoc poszkodowanym i zagrożonym, a także zobowiązani są do likwidowania awarii chemicznych i ich skutków.

W DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. funkcjonuje Jednostka Ratownictwa Chemicznego, której celem jest zapobieganie zagrożeniom chemicznym, organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego oraz aktywne uczestnictwo w ewentualnych awariach.

Oddział Ratownictwa Chemicznego stworzony dla utrzymywania bezpieczeństwa Zakładu, swoją wiedzą i doświadczeniem udziela również wsparcia na obszarze całego kraju.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. a Państwową Strażą Pożarną, Zakładowa Jednostka Ratownictwa Chemicznego DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. udziela wsparcia i pomocy z zakresu zarówno merytorycznej wiedzy jak i praktycznych działań w operacjach ratowniczo-gaśniczych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych.

Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.