Skip to main content

REACH

Zgodnie z planem wdrożeniowym przyjętym w dniu 4 września 2002 r. podczas światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu, Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby do roku 2020 chemikalia były wytwarzane i stosowane w sposób prowadzący do minimalizacji istotnych negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Mając na uwadze powyższe Unia Europejska w dniu 18 grudnia 2006 r. wprowadziła ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów zwany dalej REACH , którego celem jest ochrona środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Pakiet legislacyjny REACH reguluje rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu. Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki i zobowiązania producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji. Brak rejestracji wiąże się z zakazem produkcji/importu/wprowadzenia do obrotu danej substancji na terytorium Unii Europejskiej.

System REACH opiera się na trzech filarach :

01
Rejestracja

Registration

02
Ocena

Evaluation

03
Udzielanie Zezwoleń w Zakresie Chemikaliów

Authorisation of CHemicals

Najważniejszym elementem wynikającym z treści Rozporządzenia jest zobowiązanie każdego producenta i importera do rejestracji produkowanej lub importowanej substancji. Substancje nie poddane rejestracji nie mogą być wprowadzane na rynek UE.

Z dniem 31.05.2013 r. upłynął termin rejestracji substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilościach 100 – 1000 ton rocznie.

Wszystkie wyroby DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. są wstępnie bądź w pełni zarejestrowane w systemie REACH. Poniżej znajdują się numery rejestracyjne poszczególnych substancji:

DOX-1

01-2119474682-31-0002

DEHA

01-2119962470-39-0001

SEHA

05-2114483947-28-0000

DOX-S

17-2119911365-43-0000

Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.