Skip to main content

SEHA-34

By 13 stycznia, 20219 maja, 2021produkty

 (C2H4SO3Na)2-N-OH

SEHA 34

 Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)

Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego),(C2H4SO3Na)2-N-OH.
Wysoko-efektywny antyutleniacz, wykorzystywany jako wywoływacz w fotografii kolorowej, w szczególności w fotografii satelitarnej

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)
Wzór chemiczny: (C2H4SO3Na)2-N-OH
Numer CAS: 133986-51-3
Numer WE: 

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz lekko-żółta do żółto-brązowej
Masa cząsteczkowa: 293,2 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 50 %
Temperatura krzepnięcia: -15o C
Gęstość w 20o C: 1,32 ± 0,05 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Zawartość SEHA% wag.32,036,0DJCHEM-230/02
2pH w 20o C-8,011,0Pehametr
3Gęstość w 20o Cg / cm31,271,37PN-92/C-04504; ISO 758:1976
4Wygląd-Przezroczysty bez wtąceńWizualna

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu