Skip to main content

DEHA-AN

By 12 stycznia, 20219 maja, 2021produkty

(C2H5)2NOH

DEHA ANHYDROUS

(N,N-Dietylohydroksyloamina)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina Anhydrous
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 6,7 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 134o C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 50o C
Temperatura krzepnięcia: -9o C
Gęstość w 20o C: 0,870 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp.ParametrJednostkaSpecyfikacjaMetoda badania
MinMax
1Zawartość DEHA% wag.99,0-DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2Zawartość DEA% wag.-0,1DJCHEM-203/04 (GC)
3Zawartość wody% wag.-1,0DJCHEM-201/00 (Titracja)
4Gęstość w 20o Cg / cm30,8650,875PN-92/C-04504 ISO 758:1976
5Separacja faz < 20o C%-0Wizualna
6KolorAPHA-30DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
7Wygląd-Przezroczysty bez wtrąceńWizualna

ZASTOSOWANIE

  • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
  • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
  • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
  • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
  • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Magdalena Ogonowska

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu