Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. spełnia wymagania normy
PN-EN ISO 45001:2018 w zakresie działalności związanej z produkcją, analizami i sprzedażą komponentów chemicznych.