Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. spełnia wymagania normy
PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie działalności związanej z produkcją, analizami i sprzedażą komponentów chemicznych.