O nas

DjChem jest liderem technologicznym w produkcji antyutleniaczy i antyozonantów aminowych

Firma koncentruje się na opracowywaniu własnych technologii i rozwiązań opierając się na wiedzy i doświadczeniu własnej kadry technicznej.

Produkty

01

Najwyższą jakość produktów i unikatową czystość reakcji zapewniają selektywnie utleniające katalizatory opracowane w DjChem

W latach dziewięćdziesiątych firma rozpoczęła produkcję dwuetylohydroksyloaminy DEHA. W kolejnych latach poszerzyła swoją ofertę o DOX-1 (Mieszaninę N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin) oraz DOX-2 (Mieszaninę N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin).

zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej

Nasze usługi

02

Koncentrujemy się na opracowywaniu własnych technologii i rozwiązań

Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu własnej kadry technicznej. Wiedza ta jest pogłębiana poprzez nieustanne badanie rynku pod kątem nowych urządzeń i rozwiązań technicznych.

Bezpieczeństwo

03

Z uwagi na ilości i rodzaje znajdujących się na terenie Zakładu niebezpiecznych substancji chemicznych DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. zakwalifikowany jest do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w myśl ustawy – Prawo ochrony środowiska i Dyrektywy Seveso II). Wypełniając założenia przepisów Zakład opracował i aktualizuje na bieżąco następujące dokumenty: Zgłoszenie Zakładu, Program Zapobiegania Awariom. Procedury zawarte w tej dokumentacji zostały wdrożone i funkcjonują w praktycznej działalności.

Aktualności

CERTYFIKATY ISO

| AKTUALNOŚCI | No Comments
W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o, DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie działalności związanej z…

KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM

| AKTUALNOŚCI | No Comments
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów nieustannie podnosimy poziom świadczonych przez nas usług i udoskonalamy nasze indywidualne podejście do ich biznesu. Nasz dział handlowy składa się z wykwalifikowanych pracowników, chętnych do…

Nasi kluczowi partnerzy

BASF

 The Chemical Company

Michelin

Arkema

Synthos

Chemical Innovations

Nalco

An Ecolab Company

Borregaard

Skontaktuj się z nami

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.

05-200 Wołomin, Polska
ul. Łukasiewicza 11a

KRS:0000042628 Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 125-06-28-332

Nasze biuro w Polsce pracuje w godzinach:

od 8:00 do 16:00

Tel : +48(22)787-63-46
Fax : +48(22)787-63-44