Skip to main content
Tag

DEHA

DEHA-AN

(C2H5)2NOH

DEHA ANHYDROUS

(N,N-Dietylohydroksyloamina)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina Anhydrous
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 6,7 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 134o C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 50o C
Temperatura krzepnięcia: -9o C
Gęstość w 20o C: 0,870 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość DEHA % wag. 99,0 - DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2 Zawartość DEA % wag. - 0,1 DJCHEM-203/04 (GC)
3 Zawartość wody % wag. - 1,0 DJCHEM-201/00 (Titracja)
4 Gęstość w 20o C g / cm3 0,865 0,875 PN-92/C-04504 ISO 758:1976
5 Separacja faz < 20o C % - 0 Wizualna
6 Kolor APHA - 30 DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
7 Wygląd - Przezroczysty bez wtrąceń Wizualna

ZASTOSOWANIE

  • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
  • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
  • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
  • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
  • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość

DEHA-85

(C2H5)2NOH

DEHA 85

(N,N-Dietylohydroksyloamina) – (zawartość wody – max. 15 %)

Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.

Opis chemiczny:

Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina 85
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:

Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 43 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 95o C
Temperatura zapłonu: 46o C
Temperatura krzepnięcia: -16o C
Gęstość w 20o C: 0,900 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa

Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość DEHA % wag. 85,0 - DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2 Zawartość DEA % wag. - 0,2 DJCHEM-203/04 (GC)
3 Gęstość w 20o C g / cm3 0,895 0,905 PN-92/C-04504 ISO 758:1976
4 Separacja faz < 20o C % - 0,5 Wizualna
5 Kolor APHA - 30 DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
6 Wygląd - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

ZASTOSOWANIE

  • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
  • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
  • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
  • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
  • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.

Oznaczenia

Skontaktuj się z nami

Dagmara Domagała

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. handlu

Napisz wiadomość

Anna Jadacka

W-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. administracji

Napisz wiadomość

Lidia Dąbrowska

Menedżer ds. handlu
*

Napisz wiadomość

Mateusz Romek

Specjalista ds. handlu
*

Napisz wiadomość
Close Menu

Nasza strona internetowa wykorzystuje małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”), a tym samym gromadzi informacje o Twojej wizycie w celu poprawnego działania, ulepszenia naszej witryny (poprzez analizę), wyświetlania treści w mediach społecznościowych i ewentualnie odpowiednich reklam. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz wybrać, na jakie rodzaje plików cookie zezwalasz na tej stronie. Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia”, aby zapamiętać swój wybór.

NiezbędneNasza strona internetowa wykorzystuje niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne, aby nasza strona internetowa działała poprawnie.

AnalityczneNasza strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i optymalizację jej działania.

SpołecznościoweNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takich jak YouTube czy FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza strona internetowa umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać reklamy stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

PozostałeNasza strona internetowa umieszcza pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.