Skip to main content

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO

By 18 stycznia, 2021Certyfikaty

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO

Quality system certificate ISO

wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. spełnia wymagania normy
PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności związanej z produkcją, analizami i sprzedażą komponentów chemicznych.

Leave a Reply

Close Menu