II miejsce – „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej”

przyznane przez Państwową Inspekcję Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy przyznała II miejsce Bogdanowi Domagale, prezesowi DJCHEM CHEMICALS POLAND w kategorii: „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej”