STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Produkty DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.
DEHA DEHA 99 (N,N-Dietylohydroksyloamina)
Środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery w układach destylacyjnych monomerów (styren, butadien).Wywoływacz w fotografii kolorowej i rentgenowskiej. Produkt stabilizujący barwę w paliwach podczas magazynowania. Antyutleniacz dla PVC i silikonów.
DEHA
>>Pobierz specyfikację techniczną dla DEHA 99Opis chemiczny:
Nazwa chemiczna: N,N-Dietylohydroksyloamina 99
Wzór chemiczny: (C2H5)2NOH
Numer CAS: 3710-84-7
Numer WE: 223-055-4

Typowe właściwości:
Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna do lekko-żółtej
Masa cząsteczkowa: 89,1 g / mol
Prężność par w 25o C: 33 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 35 % i powyżej 85 %
Początkowa temperatura wrzenia: 125o C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 46o C
Temperatura krzepnięcia: -6o C
Gęstość w 20o C: 0,870 ± 0,005 g / cm3

Specyfikacja wartościowa:
Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość DEHA % wag. 99,0 - DJCHEM-201/00 (Titracja); DJCHEM-203/04 (GC)
2 Zawartość DEA % wag. - 0,1 DJCHEM-203/04 (GC)
3 Zawartość wody % wag. - 0,5 DJCHEM-201/00 (Titracja)
4 Gęstość w 20o C g / cm3 0,865 0,875 PN-92/C-04504 ISO 758:1976
5 Separacja faz < 20o C % - 0 Wizualna
6 Kolor APHA - 30 DJCHEM-204/04 ISO 6271:1997
7 Wygląd - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna
Zastosowanie:
  • Antyutleniacz i stoper polimeryzacji do produkcji kauczuków butadienowo-styrenowych i akrylonitrylowych.
  • Dla układów destylacyjnych wielkotonażowych monomerów (np. styrenu, butadienu), jako środek zapobiegający zarastaniu kolumn przez polimery tzw. popcornu.
  • Aktywny preparat ochronny przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego w systemach ciepłowniczych oraz jako skuteczny reduktor tlenu z wody w energetyce zawodowej.
  • Szybko sprawny wywoływacz w fotografii kolorowej oraz do fotografii rentgenowskiej.
  • Preparat pasywujący średnie i ciężkie paliwa w rafineriach przed procesami utleniania w czasie magazynowania.
Oznaczenia

DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A Xi Produkt drażniący
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl